Normal_zwanger

Onderzoeker Evi de Cock van de Radboud Universiteit adviseert aanstaande ouders om alvast een band op te bouwen met hun ongeboren kindje. Wie hier vroegtijdig mee begint, zal hier later profijt van hebben, stelt ze. Dat meldt de Gelderlander.

Moeders en partners die alvast een naam bedenken, over de buik aaien of ertegen praten, bouwen zo alvast een band op met hun kindje. Een relatie die na de geboorte in bepaalde mate in stand blijft. Kinderen die al op vroege leeftijd een goede verstandsverhouding hebben met hun ouders, hebben beter ontwikkelde zelfregulatie, zegt De Cock.

“Dat houdt in dat jonge kinderen hun gedrag en emoties beter onder controle kunnen houden. Ze zitten dus bijvoorbeeld meer stil, raken niet gelijk van streek als er iets in hun omgeving verandert en zijn niet al te impulsief’, aldus de ontwikkelingspsycholoog. Kinderen die van meet af aan een minder goede relatie hebben met hun ouders, hebben ook minder ontwikkelde zelfregulatie, wat bijvoorbeeld gedragsproblemen als gevolg heeft.

De Cock onderzocht meer dan driehonderd vrouwen en partners gedurende en na de zwangerschap. Ze keek naar de band die de ouders zelf met hun kindje ervoeren en analyseerde hun gedrag én het gedrag van hun kinderen tot twee jaar na de geboorte. Hieruit bleek dat ouders met een sterke band met hun kindje tijdens de zwangerschap dit erna ook ervoeren. Andersom gold het ook: een zwakkere band tijdens de zwangerschap, dreunde ook na de geboorte door.

Ouders met angstgevoelens of depressieve gevoelens en ouders die geen steun ervaren van hun sociale omgeving, hebben vaak meer moeite met het vaststellen van een goede relatie. Zij hebben gedurende de zwangerschapsperiode meer ondersteuning nodig, bijvoorbeeld van verloskundigen, zegt De Cock. “Het onderzoek laat ook zien dat het belangrijk is om het op tijd te signaleren als ouders moeite hebben met het opbowuen van een band. Dan kan er nog worden ingegrepen.” Om hier vorm aan te geven, wil de psycholoog vervolgonderzoek doen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids