Normal_baby_ouders_vader_moeder

De FNV roept het kabinet op om zes weken ouderschapsverlof in te voeren voor beide ouders. In Europa is vorige week een akkoord bereikt over kraam- en ouderschapsverlof. De vader, ofwel de partner van de moeder, krijgt na de geboorte van het kind recht op tien dagen kraamverlof en beide ouders krijgen recht op zes weken betaald ouderschapsverlof. Dit meldt FNV.

Volgens FNV-arbeidsvoorwaardencoördinator Zakaria Boufangacha is dit goed nieuws voor jonge ouders. "Het is in 2018 niet meer dan normaal dat beide ouders na de geboorte tijd krijgen om voor hun kind te zorgen. Eerder adviseerde de SER dit ook. Het kabinet in Nederland wil alleen partners zes weken verlof geven. De FNV roept het kabinet op om niet te wachten op de Europese regels, maar om nu direct de stap te zetten naar betaald verlof voor beide ouders."

De FNV is teleurgesteld in de opstelling van de Nederlandse politiek. Minister Koolmees stemde, in opdracht van het Nederlandse parlement, tegen het Europese voorstel, omdat verlofregelingen een nationale verantwoordelijkheid zouden zijn. Boufangacha: "In een Europa met vrij verkeer van werknemers, een Europa waar concurrentie op arbeidsvoorwaarden plaatsvindt, is het goed dat er minimumafspraken komen zodat werknemers met zorgtaken niet de dupe worden."

De Europese ministers van Sociale Zaken hebben het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie wel flink verzwakt. Zo was er aanvankelijk sprake van zestien weken betaald ouderschapsverlof en vijf dagen mantelzorgverlof. De zestien weken ouderschapsverlof zijn teruggebracht naar zes weken en het aantal dagen mantelzorgverlof wordt overgelaten aan de lidstaten. Bovendien wordt ook de hoogte van de betaling van het verlof overgelaten aan de lidstaten. Boufangacha: "De FNV zal blijven inzetten op volledige betaling van het ouderschapsverlof. Verlof moet voor alle ouders en werkenden met zorgtaken toegankelijk zijn."

Eerlijker verdeling werk en zorg

FNV pleit al jaren voor eerlijker verdeling van werk en zorg en gaf eerder aan positief te zijn over de voorstellen van de Europese Commissie, die een minimumnorm stellen. Juist in een Europa zonder grenzen is het van belang dat werknemers met zorgtaken beschermd worden. Zakaria Boufangacha: "Met deze Europese voorstellen kan een stap gezet worden naar een betere combinatie van werken en zorgen. Met name voor vrouwen kan dit betekenen dat hun positie op de arbeidsmarkt sterk verbetert."

Door: Redactie Nationale Zorggids