Normal_microscoop__onderzoek__wetenschap__laboratorium

Het is een Japans onderzoeksteam gelukt om van menselijke stamcellen kunstmatige eicellen te maken. Deze eicellen zijn te vergelijken met de eicellen van een pasgeboren vrouw en zijn dus nog niet te bevruchten. Dit meldt NOS. 

Sjoerd Repping, hoogleraar voortplantingsbiologie, is er zeker van dat wetenschappers in de toekomst van stamcellen volledige eicellen kunnen maken. “Ja, dat gaat een keer gebeuren. We begrijpen steeds beter welke signalen er nodig zijn om de cellen te veranderen”, zegt Repping. Mocht dat inderdaad lukken, dan kunnen onvruchtbare vrouwen in de toekomst alsnog zwanger worden van een kind dat genetische gezien van hen afkomstig is.

Uit onderzoek van de hoogleraar blijkt dat Nederlanders positief zijn over dergelijke ontwikkeling, vooral als het gaat om oplossingen voor mensen met vroegtijdige onvruchtbaarheid. Wel achten ze het van groot belang dat de behandeling veilig is. Aan de andere kant zijn Nederlanders minder enthousiast over kunstmatige bevruchting bij vrouwen van 50+. Onvruchtbaarheid ontstaat bij hen door ouderdom. 

Door: Redactie Nationale Zorggids