Normal_zwanger1

Vrouwen mogen voorlopig niet onder een valse naam bevallen. Als het aan de Kinderombudsman, Defence for Children en de Jeugdbescherming ligt, kunnen zwangere vrouwen die bijvoorbeeld blootgesteld worden aan eergerelateerd geweld, onder een pseudoniem bevallen. Zo hoeft niemand te weten dat ze zwanger zijn of zijn bevallen. Maar minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming zegt dat dit vooralsnog niet zal gebeuren, omdat het een zeer ingewikkeld proces is. Dit meldt NOS. 

Onder geheimhouding bevallen

Wie ‘onder geheimhouding’ wil bevallen, kan dit wel doen. Dit houdt in dat de gegevens van de moeder geheim blijven, maar dat op de geboorteakte geen gefingeerde namen staan. Als bevallen onder een valse naam mogelijk zou zijn, zou ook op de geboorteakte een valse naam staan. Alleen in een beveiligd register staat de echte naam van de moeder geregistreerd.

Kinderen van vrouwen die gevaar lopen vanwege eerwraak worden vaak ter adoptie afgestaan. Door dit beveiligde register te hanteren, blijft het recht van het kind om te weten wie zijn echte moeder is gehandhaafd.

Kind te vondeling leggen

De organisaties die bevallen onder pseudoniem mogelijk willen maken, hopen hiermee het te vondeling gelegde kinderen terug te dringen. Volgens minister Dekker kiezen moeders in Duitsland – waar bevallen onder valse naam mogelijk is – er alsnog vaak voor om hun ongewenste kindje te vondeling te leggen.

Dekker wil eerst de huidige situatie voor ongewenst zwangere vrouwen verbeteren en wellicht dat er in de toekomst nog een wetswijziging plaatsvindt die bevallen onder pseudoniem mogelijk maakt. Stichting Beschermde Wieg is de afgelopen paar jaar flink uitgebreid met speciale plekjes in ziekenhuizen waar vrouwen in het geheim hun kind kunnen afstaan. Vrouwen die contact zoeken met de Beschermde Wieg komen ook niet op de geboorteakte te staan, maar hun kinderen kunnen later wel contact met hun opnemen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids