Normal_tweede_kamer

De meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat anti-abortusdemonstranten vrouwen die een abortus willen niet mogen hinderen. Ook het CDA pleit nu voor een vrije toegang tot arbortusklinieken. Forum voor Democratie, die eerder kritisch was over abortus, sluit zich nu ook aan bij de meerderheid. Dit meldt Trouw.

De Tweede Kamer maakt zich al langer zorgen over de toegenomen intimiderende anti-abortusdemonstraties bij abortusklinieken in Nederland. Regerings- en oppositiepartijen waarschuwen voor de oplevende tendens om te sleutelen aan het recht op abortus. VVD, D66, PvdA, GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren en 50Plus vinden dat het kabinet beter moet zorgen voor vrije toegang tot abortusklinieken. Het CDA en Forum sluiten zich hier nu bij aan.
 
Het CDA pleit voor zogenaamde bufferzones rondom abortusklinieken, waarbinnen demonstraties verboden zijn. In Rotterdam is dit al het geval. Forum voor Democratie noemt mogelijke maatregelen zoals een parkeerverbod voor demonstranten, schrijft Trouw.
 
De subsidie voor Siriz, een voorlichtingsorganisatie op het gebied van abortus, wordt opnieuw onder de loep genomen. Er zijn twijfels gerezen over de onpartijdigheid van de organisatie, omdat er plannen zijn om samen te gaan met  de VBOK, een vereniging die abortus wil tegengaan.
 
Door: Nationale Zorggids