Normal_prik_naald_vaccin

In het Noord Hollandse Bergen ligt de vaccinatiegraad flink onder het landelijke gemiddelde. Waar op landelijk niveau gemiddeld 92 procent van de kinderen is gevaccineerd tegen bof, mazelen en rodehond (BMR), ligt dat percentage in Bergen op 86,7 procent. Volgens de GGD Hollands Noorden zijn de meeste ouders die besluiten hun kind niet (of pas later) te vaccineren antroposofen, expats en ouders van kinderen op de vrije school. Het zijn vaak hoogopgeleide en artistieke mensen in dit dorp die tegen (te vroeg) inenten zijn. Onduidelijk is echter hoeveel anti-vaxx-ouders in Bergen onder deze noemer vallen. Dit meldt NRC. 

Dat Bergen minder vaccineert dan elders in het land is niet nieuw. Al jarenlang begeeft de vaccinatiegraad daar zich onder het landelijke niveau. En dat komt deels doordat er een vrije school is gevestigd. Een paar jaar geleden zag het RIVM al dat ouders van kinderen op vrije school hun kind minder vaak laten inenten tegen ziektes als de bof en mazelen. “Ouders met een kind op de vrije school zijn kritischer over kindervaccinaties dan ouders in de algemene populatie”, zei het RIVM toen.

Niet tegen vaccineren, wel kritisch

Overigens stelt antroposofisch jeugdarts Rineke Boerwinkel dat antroposofische artsen niet tegen vaccineren zijn, maar er bestaan wel twijfels over het vaccineren van een jong kind. “Binnen de antroposofie weten we dat ziektes in het algemeen een kans bieden om je te helpen in je ontwikkeling. Dat zien we bij kinkhoest bij oudere kinderen, maar ook bij waterpokken en andere onschuldige koortsende ziekten. Bof, mazelen en rodehond vielen daar vroeger ook onder”, zegt Boerwinkel. 

Door: Nationale Zorggids