Normal_thermometer_kind_ziek_griep_virus

In de laatste twee weken van december daalde het aantal mensen met griepachtige verschijnselen, maar expertisecentrum Nivel constateerde dat dit aantal in de eerste week van januari weer is gestegen. Vooralsnog is er geen sprake van een epidemie. Dit meldt VOS/ABB.

In de eerste week van dit jaar werden veertig mensen per 100.000 inwoners met griepachtige verschijnselen gerapporteerd. De epidemische grens ligt bij zestig mensen per 100.000 inwoners. Wanneer de stijging in hetzelfde tempo doorgaat, kan er op korte termijn sprake zijn van een griepepidemie. Baby's en jonge kinderen worden het vaakst getroffen (door verkoudheidsvirus RS) en ouderen worden ook niet ontzien.

KERSTVAKANTIE

De laatste twee weken van vorig jaar daalde het aantal mensen met griepachtige verschijnselen. Dit kan verklaard worden doordat kinderen niet meer dicht op elkaar zitten, doordat ze kerstvakantie hebben. Met name in de kleutergroepen wordt de griep snel verspreid onder andere leerlingen en onder personeelsleden.

Door: Nationale Zorggids