Kamer debatteert over embryowet en kweekembryo's

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het verruimen van de embryowet, maar de VVD zou liever verder gaan dan wat nu in de wet wordt afgesproken. Het gaat om embryoselectie waarbij het geslacht gekozen kan worden om erfelijke borst- en eierstokkanker en de oogziekte LHON niet door te geven aan de baby. De VVD wil dat deze mogelijkheid ook beschikbaar wordt gemaakt voor andere zeer ernstige ziekten die via de genen van de ouders kunnen worden doorgegeven aan het kind. Dit meldt Trouw.

Het verruimen van de embryowet is een maatschappelijk debat die al langere tijd duurt. In het regeerakkoord is afgesproken om alleen voor bovengenoemde ziekten embryoselectie toe te staan, terwijl VVD dit eigenlijk veel te voorzichtig vindt. Er zouden veel meer ouders gebruik kunnen maken van deze vorm van embryoselectie om zo de kans te verkleinen dat hun kind een ernstige ziekte erft. Sommige ziekten, zoals borst- en eierstokkanker en de ziekte van Huntington, komen alleen of vooral voor bij baby’s van één bepaald geslacht. Door te kiezen voor een embryo met het andere geslacht, wordt het overdragen van de ziekte tegengegaan en zijn er in de toekomst minder mensen met deze ziekte.

Verbod op het kweken van embryo’s

De oppositie wil de druk bij VVD, CDA, D66 en ChristenUnie opvoeren om te zien of er toch een grotere stap gezet kan worden in embryoselectie en het kweken van embryo’s. In 2002 werd het verbod op het kweken van embryo’s om ethische redenen ingevoerd. Dit houdt in dat er geen embryo’s gekweekt mogen worden om daar vervolgens wetenschappelijk onderzoek op te doen. Dit kan nu alleen met embryo’s die na een ivf-behandeling overblijven en waarvan de ouders toestemming geven.

Regeerpartijen willen nog geen kweekembryo’s toestaan

Met wetenschappelijk onderzoek op embryo’s kan mogelijk meer informatie gevonden worden in erfelijke ziekten zoals Huntington en taaislijmziekte. Dit onderzoek kan in de toekomst helpen met het voorkomen van het doorgeven van de ziekte. De regeerpartijen willen, 18 jaar na invoering van het verbod, nog altijd niet verder gaan in het verruimen van de wet rondom kweekembryo’s. Voor het onderzoek op embryo’s geldt dat dit alleen onder zeer strikte regels is toegestaan en dat het onderzoek ivf-behandelingen kan verbeteren.

Door: Nationale Zorggids