Noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen gesloten
De noodopvang die geboden werd voor (kinderen van) ouders in cruciale beroepen en vitale sectoren is gesloten. De noodopvang overdag verviel al per 8 juni, toen de kinderopvang en basisscholen hun deuren heropenden. Omdat de noodopvang in de avond, nacht en het weekend nog maar zeer beperkt gebruikt werd, is besloten per 1 juli ook deze vormen van noodopvang te stoppen. Dit meldt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
 
Uitgaande van de situatie dat het aantal patiënten met Covid-19 in de ziekenhuizen aanzienlijk is gedaald ten opzichte van de piek in april ligt het niet in de lijn der verwachting dat de behoefte aan noodopvang op korte termijn zal toenemen. Bovendien kunnen ouders een beroep doen op de opvang die in avond, nacht en weekend regulier geboden wordt door bijvoorbeeld gastouders.
 
Tijdig stopzetten van de noodopvang betekent dat personeel uit de kinderopvang niet onnodig wordt ingezet, waardoor de bereidheid en mogelijkheid om ingezet te worden indien het onverhoopt weer nodig is, behouden blijft. Ouders die toch opvang in de avond, nacht en het weekend nodig hebben, kunnen een beroep doen op de opvang die regulier geboden wordt door bijvoorbeeld gastouders.
 

Staatssecretaris bedankt de kinderopvangmedewerkers

“Vanaf het moment van sluiting van basisscholen en kinderopvang is er hard gewerkt door de kinderopvangsector, basisscholen en gemeenten om noodopvang te bieden. Pedagogisch medewerkers, leerkrachten en gemeenteambtenaren hebben zich dagelijks met hart voor de zaak ingezet om ervoor te zorgen dat de noodopvang beschikbaar en van goede kwaliteit was. Daarom wil ik mijn grote dank uitspreken voor al het verzette werk. Dankzij de inspanningen van deze beroepsgroepen konden mensen in cruciale sectoren en vitale processen hun werk voortzetten en dat is van grote waarde.” aldus Tamara van Ark, Staatssecretaris van SZW.
 
Door: Nationale Zorggids