Normal_slachtoffer_mishandeling_vrouw_denken_ziek_zwart

Vrouwenbesnijdenis lijkt in Arnhem nog regelmatig voor te komen, of dreigt voor te komen. Volgens het college van burgemeester en wethouders is er van zeker honderd meisjes bekend dat zij dreigden slachtoffer te worden van genitale verminking. De gemeente weet niet of deze vrouwenbesnijdenissen daadwerkelijk hebben plaatsgevonden en ziet in zorgprofessionals een belangrijke rol om besnijdenis te signaleren. Dit meldt Omroep Gelderland. 

Ongeveer 36 meisjes tot vier jaar en 57 meisjes tussen de 4 en 18 jaar zijn in beeld. Bij de jongste meisjes weet de gemeente niet of de besnijdenis heeft plaatsgevonden en van de 57 oudere meisjes is deels bekend dat zij slachtoffer zijn geworden. Meisjes krijgen op oudere leeftijd echter geen volledig lichamelijk onderzoek meer, waardoor een deel van de informatie mist. Besnijdenis vindt namelijk vaak pas op latere leeftijd plaats.

Belangrijke rol voor jeugdgezondheidszorg

Wethouder Roeland van der Zee hoopt dat zorgprofessionals actiever op zoek gaan naar eventuele risicofactoren voor vrouwenbesnijdenis. Signaleren zij iets, dan zijn ze bovendien verplicht dit te melden. Meisjes uit risicolanden die langskomen voor een consult of andersoortige afspraak, horen extra de aandacht te krijgen. Het is aan de jeugdgezondheidszorg om gesprekken te voeren met hun ouders en te informeren over de strafbaarheid van genitale verminking in Nederland.

Meer dan 40.000 besneden vrouwen in Nederland

In 2018 woonden er ongeveer 41.000 vrouwen in Nederland die op jonge leeftijd besneden zijn. En paar jaar geleden werd nog uitgegaan van de helft van dat aantal. Nederland telt zeker 95.000 vrouwen die uit een land komen waar genitale verminking gebruikelijk is, zoals in Somalië, Ethiopië, Eritrea, Soedan en Irak. Sinds 2016 voert ons land actief beleid hiertegen, dus de kans op besnijdenis in Nederland is klein. Pas als ze naar hun thuisland of het land van (één van) hun ouders gaan, lopen ze direct risico.

Vrouwen die dergelijke cultuurgebonden rituelen ondergaan, hebben vaker geestelijke problemen, pijn bij de seks, ontstekingen en urineweginfecties.

Door: Nationale Zorggids