Normal_baby

Er moet snel meer aandacht komen voor de gevolgen van de coronacrisis voor (ongeboren) baby’s en jonge kinderen tot twee jaar. Door de crisis ontstane stress bij een zwangere vrouw kan bijvoorbeeld op haar ongeboren worden overgedragen en leiden tot levenslange schade. Die waarschuwing komt van hoogleraar vroege ontwikkeling en gezondheid Tessa Roseboom van de Universiteit van Amsterdam. Het Verwey-Jonker Instituut deed samen met de Bernard van Leer Foundation onderzoek naar de impact op 0- tot 2-jarigen. Dit meldt Verwey-Jonker. 

De eerste resultaten onderstrepen de noodzaak tot bescherming van de allerjongsten. Onderzoekers spraken de afgelopen tijd meerdere sleutelfiguren bij ministeries, GGD, kinderopvang en verloskundige zorg over de effecten van de eerste coronagolf op jonge gezinnen.

“Meer gezinnen zijn kwetsbaar geworden door toegenomen stress, onzekerheid over werk en het wegvallen van bijvoorbeeld oppashulp van opa’s en oma’s”, vat directeur Onno de Zwart van het Verwey-Jonker Instituut samen. “Ook zijn niet alle hulpvoorzieningen goed toegankelijk gebleken. En dat baart hem zorgen.

Eerste duizend dagen

Er moet dus volgens hem alles erop gericht zijn jonge kinderen niet het kind van de rekening te laten worden. Dat beaamt hoogleraar Tessa Roseboom die twee jaar geleden het boek De eerste 1000 dagen publiceerde. “Die dagen zijn het fundament voor een kind. We weten bijvoorbeeld dat kinderen uit de hongerwinter – ook een crisis – vaker hart- en vaatziekten kregen als gevolg van ondervoeding.”

De Zwart: “Voor de crisis informeerden verloskundigen bij zwangere vrouwen veel meer naar de sociale situatie. Dat contact is tijdens de eerste lockdown noodzakelijkerwijs veelal vervangen door videobellen, waarbij vooral de medische situatie aan de orde kwam. We zien die tendens ook terug in de kraamzorg en bij gynaecologen.”

Roseboom en De Zwart pleiten ervoor dat de overheid initiatief neemt om bij partijen als de jeugdgezondheidszorg en kinderopvang specifiek meer aandacht te vragen voor gezinnen met jonge kinderen.

Door: Nationale Zorggids