Vaders van huilbaby's ervaren stress door stress van partner

Moeders van huilbaby’s raken gestrest door het vele gehuil, maar vaders krijgen vooral stress door de moeder, blijkt uit onderzoek van kinderarts Ineke de Kruijff van het Sint Antonius ziekenhuis. Haar aan ouder is om niet voor de baby hulp te zoeken, maar voor zichzelf. Dit meldt Algemeen Dagblad. 

Moeders met huilbaby’s, waarbij kindjes zoveel huilen dat het door ouders als problematisch ervaren, voelen zich volgens De Kruijff vaak eenzaam en wanhopig. Ze voelen stress, angst en ervaren depressieve klachten. Daarnaast ontstaan hechtingsproblemen tussen moeder en kind, wat huilen kan verergeren bij het kindje en de klachten ernstiger worden bij de moeder.

Vaders vragen hoe het met ze gaat

Vaders van huilbaby’s hebben dezelfde soort klachten als moeders, maar dat komt veelal door de stress van de moeders. De kinderarts vindt dat de huisarts en consultatiebureaus meer aandacht moeten hebben voor de ouders van huilbaby’s. Vooral vaders worden hierover vaak niet bevraagd, terwijl dat wel zou moeten. En als ouders eerder bij de kinderarts terechtkunnen met hun baby om medische redenen uit te sluiten, dan kunnen ze sneller ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld door troosttechnieken aan te leren of een betere band met hun kind te krijgen.

Hulp vragen

De Kruijff adviseert ouders van huilbaby’s om dat aan hun omgeving te laten weten. “Laat je familie, vrienden en werkgever weten dat je het zwaar hebt. Vraag om hulp bij je huisarts of de jeugdarts van je baby. Houd het niet voor jezelf, want dit verhoogt de angst en de stress bij zowel jezelf als je kindje.” De kinderarts hoopt op meer lokale netwerken voor ouders van huilbaby’s en wijst naar online platformen als Help mijn baby huilt en de Cyberpoli Huilbaby’s.

Door: Nationale Zorggids