Negentig procent van de baby's heeft dit jaar al een BMR-vaccinatie gehad

Tenminste 90 procent van de baby’s heeft volgens de registratie van het RIVM een vaccinatie gehad tegen bof, mazelen en rodehond (BMR). Ook is bij zo’n 93 procent van de baby’s een vaccinatie tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio (DKTP-vaccinatie) geregistreerd. Dat meldt de RIVM.

Voor de HPV-vaccinatie zijn in 2022 voor het eerst jongens uitgenodigd. Volgens de registratie heeft tot nu toe ruim 50 procent van de jongens een eerste HPV-vaccinatie gehaald. Voor meisjes is dit ruim 60 procent. Voor meisjes geboren in 2006 is de deelname inmiddels toegenomen tot 75 procent.

Iets lager dan vorig jaar

Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van het RIVM van januari 2023 over de deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma. Ten opzichte van vorig jaar lijken de cijfers iets lager. Hoeveel lager is echter niet precies vast te stellen. Vanwege een nieuwe manier van registreren kunnen namelijk niet alle vaccinaties worden meegeteld.

BMR en DKTP

De voorlopige cijfers gaan over baby’s die geboren zijn in 2020 (BMR op de leeftijd van 2 jaar) en 2021 (DKTP op de leeftijd van 1 jaar). Het aandeel baby’s dat volgens de registratie van het RIVM een BMR-vaccinatie of DKTP-vaccinatie kreeg, is tenminste 89,5 procent respectievelijk 92,9 procent. In januari 2022 was het aandeel baby’s dat een BMR- of DKTP-vaccinatie kreeg 92,6 procent respectievelijk 94,0 procent.

HPV-vaccinatie

De HPV-vaccinatie beschermt tegen verschillende vormen van kanker. In 2022 werden voor het eerst naast meisjes ook jongens uitgenodigd voor deze vaccinatie in het jaar dat ze 10 worden (jongeren geboren in 2012). In 2022 kreeg daarnaast een deel van de 12- tot 18-jarigen die nog niet tegen HPV zijn gevaccineerd, een uitnodiging om zich alsnog te beschermen tegen HPV-kanker. Het gaat om jongeren geboren in 2004, 2006, 2008 en 2009. Ook in 2023 krijgen jongeren uit meerdere geboortejaren een uitnodiging voor de HPV-vaccinatie. Voor meer informatie zie: Ruim twee miljoen uitnodigingen hpv vaccinatie in 2023.

De bij het RIVM geregistreerde voorlopige deelname aan de eerste HPV-vaccinatie is tenminste 41 procent tot 58 procent voor jongens en 62 procent tot 75 procent voor meisjes. In januari 2022 was onder meisjes geboren in 2008 de voorlopige deelname aan de eerste HPV-vaccinatie 70 procent.

Vaccinatiegegevens geregistreerd

De cijfers gaan over de vaccinaties die volledig zijn geregistreerd. Vanaf 1 januari 2022 wordt aan ouders en/of de jongere zelf toestemming gevraagd voor de uitwisseling van vaccinatiegegevens mét persoonsgegevens tussen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en het RIVM. Als hiervoor geen toestemming wordt gegeven of de toestemming wordt niet op de juiste wijze geregistreerd, ontvangt het RIVM de vaccinatiegegevens anoniem. Dit geldt voor 5 procent van alle RVP-vaccinaties die in 2022 zijn gegeven.

Anonieme vaccinatie

Een anonieme vaccinatie betekent dat bijvoorbeeld niet bekend is in welk jaar de gevaccineerde geboren is, of het om een jongen of meisje gaat, in welke gemeente hij/zij woont en om welke dosis het gaat. Deze ‘anonieme’ vaccinaties kunnen daarom niet worden meegeteld in de deelnamecijfers. De bij het RIVM geregistreerde deelname is daardoor een onderschatting van de daadwerkelijke deelname en kan niet goed worden vergeleken met eerdere jaren. Dit geldt vooral voor de HPV-cijfers. De cijfers voor baby’s gaan namelijk over kinderen die grotendeels al voor 1 januari 2022 in aanmerking kwamen voor vaccinatie.

Door: Nationale Zorggids