Normal_centraal_bureau_statistiek_cbs_heerlen

(Novum) - De uitgaven aan gezondheidszorg en welzijn zijn vorig jaar met een groei van 3,7 procent sterker gestegen dan in voorgaande jaren. Vooral de uitgaven aan ouderenzorg en gehandicaptenzorg stegen sterk. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag bekend op basis van voorlopige cijfers.

De groei van de zorguitgaven bedroeg in 2010 en 2011 nog gemiddeld 3,2 procent per jaar. De uitgaven over 2012 kwamen uit op 92,7 miljard euro. Per hoofd van de bevolking bedroegen de uitgaven gemiddeld 5535 euro.

Het aandeel van de zorguitgaven in het bruto binnenlands product van Nederland steeg vorig jaar tot 15,4 procent. In 2010, toen dit nog twaalf procent bedroeg, had Nederland na de Verenigde Staten al het hoogste aandeel uitgaven aan de zorg.

De stijging van de zorgkosten is al jaren een zorg van de Nederlandse overheid. De OESO waarschuwde recent nog dat de Nederlandse zorg op deze manier door de vergrijzing in de toekomst onbetaalbaar wordt.

De uitgaven aan de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg, doorgaans bekostigd uit de AWBZ, stegen vorig jaar fors met ruim tien procent. Meer mensen kregen een indicatie voor een zwaardere vorm van zorg. Na jaren van stijging bleven de kosten voor de geestelijke gezondheidszorg voor het eerst ongeveer gelijk.

De uitgaven aan ziekenhuizen en medisch specialisten, een kwart van het totaal, steeg met 5,6 procent. Dat komt deels doordat dure geneesmiddelen nu uit het ziekenhuisbudget worden betaald. Mede hierdoor daalden de apotheekkosten met bijna zeven procent.

De uitgaven aan de huisartsenzorg daalden met ruim twee procent, terwijl in 2011 nog sprake was van een sterke groei. Aan tandzorg werd bijna vijf procent meer uitgegeven, vooral door hogere tarieven.