Normal_normal_collierzender

Het toenemende gebruik van draadloze communicatie en apparaten in zorginstellingen kan voor problemen zorgen. Door het steeds intensievere gebruik van het netwerk kunnen apparaten zoals morfinepompen of alarmsystemen vaker uitvallen. Met name kleine zorginstellingen houden (te) weinig rekening met de mogelijkheid dat draadloze communicatie kan uitvallen, terwijl hun afhankelijkheid ervan juist toeneemt. Dat meldt Trouw.

Hiervoor waarschuwen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van Agentschap Telecom. 'Door het intensieve gebruik van draadloze verbindingen, neemt de kans op ongelukken toe', zegt onderzoeker Hans Wortmann. 'Om de risico's te beperken zouden de gevolgen van uitval beter in kaart moeten worden gebracht.'

© Nationale Zorggids