Normal_ouderen1

Aandacht voor bewegen en activeren is in de ouderenzorg van groot belang. Om die reden organiseert StudieArena op 16 november 2015 het landelijke congres Bewegen en activeren in de ouderenzorg. Dat meldt Medicalfacts.

De mensen die afhankelijk zijn van langdurige zorg bewegen veel te weinig. Zorgverleners hebben al gauw de neiging om bepaalde taken over te nemen, waardoor de patiënten minder zelfredzaam worden en dus minder actief zijn. Als onderdeel van verantwoorde zorg heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een beroep gedaan op de ouderenzorg om beweging te stimuleren. Beweging voor ouderen zou structureel in het zorgaanbod van zorginstellingen moeten komen.

Tijdens het congres komt iedere vorm van bewegen aan bod. Daarbij gaat het om preventief, recreatief, functioneel en therapeutisch bewegen. Ook is er aandacht voor de vraag hoe activeren en bewegen in de ouderenzorg kan worden aangemoedigd.

Prof. dr. Erik Scherder vertelt als hoogleraar Bewegingswetenschappen en Klinische Neuropsychologie over de psychologische kant van bewegen. Hij gaat onder andere in op de vraag wat de gevolgen zijn als ouderen te weinig in beweging komen.

Het volledige programma is te zien op www.studiearena.nl.

© Nationale Zorggids