Normal_ouderen__dement__eenzaam

75 procent van de Nederlanders ziet er niet naar uit om 100 jaar te worden. Vooral de geestelijke achteruitgang baart men zorgen. Andere zorgen zijn eenzaamheid en fysieke problemen die gepaard gaan met ouder worden. Dat meldt EenVandaag die ruim 25.000 mensen hierover ondervroeg. 

Ouder worden vinden Nederlanders geen probleem, zolang ze geestelijke en fysiek nog sterk genoeg zijn. De sociale omgeving en het gebrek daaraan speelt ook een grote rol in het al dan niet ouder willen worden. 26 procent van de ondervraagden denkt een goed sociaal netwerk te hebben, ook op hoogbejaarde leeftijd.

EenVandaag vroeg de deelnemers ook naar mantelzorg en wel of niet bij de kinderen willen wonen. 40 procent van de kinderen zou het geen probleem vinden om op latere leeftijd weer met hun ouders te wonen. Andersom geeft 46 procent van de ouders aan open te staan voor intrek in het huis van hun kinderen.

Lichamelijke verzorging 

Lichamelijke zorg is voor beiden een issue. Beide groepen vinden het niet de taak van het kind om deze zorg op zich te nemen. “24 uurs-verzorging vind ik geen taak van de kinderen, wel boodschappen doen, uitstapjes maken en licht huishoudelijk werk”, zegt één van de respondenten. Aanleunwoningen en woongemeenschappen met bekenden genieten nog altijd de voorkeur. 

Door: Redactie Nationale Zorggids