Normal_kaars_overlijden_dood

Tussen 12 tot en met 18 oktober 2020 overleden naar schatting meer dan 3.200 mensen. Dit is ruim tweehonderd meer dan een week eerder, toen er 2.996 mensen overleden. De sterfte in week 42 was daarmee bijna vierhonderd hoger dan verwacht voor deze periode. De hogere sterfte valt samen met de tweede coronagolf. Dit meldt het CBS. 

Naar schatting overleden vorige week 1.800 mensen van 80 jaar en ouder. Dat waren in week 41 nog 1.647, ongeveer evenveel als in week 40. Ook in de leeftijdsgroep tot 65 jaar nam de sterfte toe. Sterfte onder 65- tot 80-jarigen nam juist iets af.

Sterfte langdurige zorg

De sterfte tussen 12 en 18 oktober onder gebruikers van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de overige bevolking nam verder toe. Dat was de twee weken daarvoor iets minder sterk bij mensen die zorg ontvingen in bijvoorbeeld verpleeghuizen.

Door: Nationale Zorggids