Normal_kaars_overlijden_dood

Van 19 tot en met 25 oktober overleden naar schatting meer dan 3.450 mensen. Dit zijn er 250 meer dan een week eerder, toen er 3.197 mensen overleden. De sterfte in week 43 is daarmee bijna zeshonderd hoger dan verwacht voor deze periode. De hogere sterfte valt samen met de opkomende tweede golf van de corona-uitbraak in Nederland. Dit meldt CBS. 

Vooral meer mannen kwamen vorige week te overlijden. Naar schatting stierven 1.800 mannen en 1.650 vrouwen. De week daarvoor, in week 42, overleden 1.598 mannen en 1.599 vrouwen. Ook steeg het aantal overledenen in de leeftijdsgroep 65 tot 80 jaar en 80 jaar en ouder. In de week ervoor nam de sterfte in de leeftijdsgroep 65 tot 80 jaar juist nog iets af.

Sterfte onder Wlz-gebruikers en overige bevolking toegenomen

In week 43 nam de sterfte onder mensen in de Wet langdurige zorg toe, maar ook onder de overige bevolking. In week 42 was de verhoging in de sterfte iets sterker bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wlz, zoals bewoners van verpleeghuizen, dan in de overige bevolking.

Door: Nationale Zorggids