Normal_kaars_overlijden_dood

Van 8 tot en met 14 februari overleden naar schatting 3.400 mensen. Dat zijn ongeveer evenveel sterfgevallen als verwacht voor deze periode. In week 5 overleden ruim tweehonderd mensen meer. Sinds week 39, het begin van de tweede coronagolf, was de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. Dat de sterfte nu net onder de verwachte sterfte ligt, betekent niet dat er geen mensen meer overlijden aan Covid-19. Het RIVM registreerde 293 overleden coronapatienten in week 6. Dit meldt CBS. 

De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz) is verder afgenomen in week 6. De schatting van de sterfte zit net onder de verwachte sterfte in deze periode. Ook nam de sterfte onder de overige bevolking af. Er overleden bijna 1.300 Wlz-zorggebruikers, zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen. In de overige bevolking overleden 2.100 mensen.

Sterfte onder 80-plussers

Vooral minder 80-plussers kwamen in week 6 te overlijden. De sterfte in deze leeftijdsgroep is naar schatting lager dan je zou verwachten voor deze periode. Onder mensen jonger dan 80 jaar bleef de sterfte in week 6 ongeveer gelijk. Er overleden naar schatting 1.950 mensen van 80 jaar of ouder, bijna 1.100 mensen van 65 tot 80 jaar en ruim 350 mensen jonger dan 65 jaar.

Door: Nationale Zorggids