Normal_kaars_overlijden_dood

Tussen 15 tot en 21 maart 2021 overleden naar schatting 3.100 mensen. Dat zijn ongeveer 200 sterfgevallen minder dan verwacht voor deze periode en ruim 100 sterfgevallen minder dan in de week ervoor (3.211). De sterfte bij Wlz-zorggebruikers en 80-plussers lag onder het voor deze week verwachte niveau. Dit meldt het CBS.

Van week 39 van 2020 tot en met week 6 van 2021 was de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In week 7 was de sterfte ongeveer gelijk aan de verwachte sterfte voor deze periode en in de weken erna lag de sterfte eronder. De schatting van de sterfte in week 11 is ook lager dan de verwachte sterfte voor deze periode. Het RIVM registreerde 138 overleden Covid-19-patiënten in week 11.

Sterfte bij Wlz-zorggebruikers onder verwacht niveau

De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg is verder afgenomen in week 11. Er overleden ruim 200 Wlz-zorggebruikers minder dan verwacht. De sterfte onder de overige bevolking bleef ongeveer gelijk en ligt ongeveer op het verwachte niveau. Er overleden ruim 1.000 Wlz-zorggebruikers, zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen. In de overige bevolking overleden iets meer dan 2.050 mensen.

Sterfte van 80-plussers lager dan verwacht

In week 11 was de sterfte bij mensen van 80 jaar of ouder lager dan verwacht. In de andere leeftijdsgroepen was de sterfte ongeveer gelijk aan de verwachte sterfte voor deze periode. Er overleden naar schatting 1.700 mensen van 80 jaar of ouder, ruim 950 mensen van 65 tot 80 jaar en ruim 400 mensen jonger dan 65 jaar.

Door: Nationale Zorggids