Normal_geld

Ondanks de coronacrisis staan in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg-sector (VVT) financieel gezien vrijwel alle seinen op groen. Organisaties in de ouderenzorg hebben in 2020 samen de omzet zien stijgen met bijna 10 procent en er is ook meer winst gemaakt. Qua productie (de geleverde zorg) deden de zorginstellingen wel een behoorlijke stap terug. Hoewel er minder cliënten werden behandeld en verzorgd, namen de directe kosten voor de zorg met 22,2 procent toe. De rekening voor patiëntgebonden kosten voor de sector als geheel is opgelopen tot ruim 100 miljoen euro. Dit meldt Intrakoop.

De 138 onderzochte instellingen boekten in 2020 samen een positief resultaat van 231 miljoen euro bij een omzet van 8,8 miljard euro, een rendement van 2,6 procent. In het ‘gewone’ productiejaar 2019 was dit 1,8 procent. De verbetering van het rendement houdt voor een deel verband met de samenloop van de vergoeding van coronagerelateerde personeelskosten en de extra personele inzet in het kader van de kwaliteitsmiddelen voor de sector.

Minder cliënten, wel hogere kosten voor zorg

Bij de onderzochte instellingen daalde het aantal cliënten met een zorgprofiel met 3,7 procent tot in totaal 49.491 cliënten. Het aantal dagen zorg met verblijf nam met 2,9 procent af. De VVT-organisaties zagen door de afschaling van de planbare zorg bij ziekenhuizen ook het aantal cliënten in de wijkverpleging (min 4,1 procent) afnemen. Bij geriatrische revalidatie en de eerstelijnsverblijf zorg was er zelf sprake van een teruggang van respectievelijk 31 procent en 41 procent. Wel heeft corona de trend van extramuralisering verder versterkt. Het aantal cliënten met een modulair pakket thuis (MPT) of volledig pakket thuis (VPT) nam toe met ruim 13 procent. Het totaal aantal bedden daalde licht met bijna 0,5 procent tot ruim 57.500 bedden.

Bij de inkoopgerelateerde kosten valt vooral de stijging van de kosten voor de zorg op. Deze zogeheten patiëntgebonden kosten zitten al jaren in de lift door duurdere behandelingen en de stijging van de medicijnkosten. Vorig jaar stegen de kosten met 22,2 procent, onder andere door de aanschaf van beschermingsmiddelen en het testen van cliënten. De totale inkoopuitgaven stegen in 2020 met 12,7 procent en zijn opgelopen tot 2,5 miljard euro voor de onderzochte zorgorganisaties.

Hoog ziekteverzuim

Het toch al vrij hoge ziekteverzuim in de VVT is in het eerste coronajaar hard gestegen. In 2019 bedroeg het verzuimpercentage 6,6 procent; in 2020 is dit opgelopen tot 7,9 procent. De onderzochte VVT-organisaties zagen per saldo zo’n 7.900 extra medewerkers instromen: een toename van 3,8 procent in het aantal fte’s. Ook de totale personeelskosten namen behoorlijk toe en wel met 10,0 procent. De toename komt onder andere door de instroom van extra medewerkers en de in 2020 uitgekeerde zorgbonus. Ook is het nog steeds moeilijk – ondanks de instroom van extra personeelsleden – om de formatie op peil te houden. Dit blijkt onder andere uit de post personeel niet in loondienst (PNIL). De kosten voor de flexibele schil van zzp’ers en uitzendkrachten steeg in 2020 met 10,5 procent. 

Door: Nationale Zorggids