Normal_normal_overlijden__dood__sterfte

In het derde kwartaal van 2021 zijn 953 mensen overleden aan Covid-19. Dat is 2,5 procent van alle sterfgevallen in die periode. De coronasterfte in het derde kwartaal was lager dan een kwartaal eerder: toen hadden 2.602 overledenen als doodsoorzaak Covid-19. Dit meldt het CBS. 

Tussen het begin van de coronapandemie in maart 2020 en september 2021 zijn in totaal 32.408 mensen overleden met als doodsoorzaak vermoedelijke of vastgestelde corona. Van hen was 63 procent 80 jaar of ouder, 30 procent tussen de 65 en 80 jaar en 6 procent jonger dan 65.

Vanaf maart 2021 was er een tijdelijke verandering zichtbaar in de verhouding tussen de leeftijdsgroepen en overleden relatief meer mensen onder de 80 jaar aan Covid-19. In het tweede kwartaal was 50 procent van alle mensen die aan Covid-19 stierven tussen de 65 en 80 jaar, 15 procent was jonger dan 65 jaar en 35 procent was ouder dan 80 jaar. In het derde kwartaal was weer een kleine meerderheid boven de 80 jaar, 30 procent was tussen de 65 en 80 jaar en 14 procent jonger dan 65.

Wet langdurige zorg

Van de mensen die in het derde kwartaal in 2021 zijn gestorven aan corona, ontving 42 procent (404 mensen) langdurige zorg vanuit de Wet langdurige zorg, zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen. Dit aandeel is hoger dan in het tweede kwartaal toen dit 16 procent was, maar lager dan in de vier daaraan voorafgaande kwartalen.

Oversterfte

In juli, toen relatief weinig mensen aan Covid-19 overleden, stierven wekelijks ongeveer net zoveel mensen als verwacht voor die maand. In augustus en september was er sprake van oversterfte, en nam de coronasterfte weer toe. Ook daarna overleden wekelijks meer mensen dan verwacht, behalve in de laatste week van december.

Seizoenspieken sterfte

In de eerste coronagolf kon de oversterfte volledig worden verklaard door de sterfte aan corona, in de daaropvolgende golven eind 2020 en begin 2021 was deze sterfte hoger dan de oversterfte, en overleden minder mensen aan een aantal andere doodsoorzaken. Vooral de sterften aan ziekten van de ademhalingsorganen was vooral tijdens de pieken in het winterseizoen lager. Dat heeft te maken met het ontbreken van een griepgolf in het eerste kwartaal van 2021. Ook overleden minder mensen aan psychische stoornissen en ziekten van het zenuwstelsel (waartoe onder meer de ziekte van Alzheimer en dementie behoren).

Door: Nationale Zorggids