Normal_ondernemers_zakenmensen_mensen_samenwerken_werk

De zeven gemeenten in Noord Limburg starten op 11 juli met een gezamenlijke aanbesteding van taken op het gebied van jeugdzorg, begeleiding en de Participatiewet. Alle zorg- en welzijnsinstellingen die een aanbod hebben voor de uitvoering van deze taken, worden van harte uitgenodigd om een aanbod te doen. Dit geldt nadrukkelijk ook voor kleine organisaties en zzp'ers, zo meldt de gemeente Venlo in een persbericht.

De gemeenten willen de nieuwe zorgtaken per 1 januari 2015 anders gaan uitvoeren dan voorheen is gebeurd. Ramon Testroote, wethouder in Venlo: 'Ons uitgangspunt bij het geven van ondersteuning is wat de hulpvrager en zijn omgeving nog wél kan. Niet wat hij niet meer kan. De ondersteuning richt zich specifiek op die dingen die niet meer lukken. Met die hulp moet iemand weer zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij. We geloven echt dat deze verandering ook een verbetering is.'

De gemeenten gaan raamcontracten afsluiten met zorgaanbieders. Ze maken geen afspraken over hoeveel zorg ze bij de verschillende aanbieders gaan afnemen. De hoeveelheid zorg wordt bepaald door de vraag naar ondersteuning bij burgers. Testroote: 'Nu is de zorg en ondersteuning nog vooral gericht op de inzet van een aantal uren. We hebben nauwelijks een beeld van het resultaat daarvan. We weten eigenlijk niet of het ook anders en effectiever kan. Straks spreken we met de zorgaanbieders af welke effecten ze moeten realiseren. Bijvoorbeeld het opleveren van een schoon huis. Hierbij bepaalt een beroepskracht, samen met de hulpvrager, op welke manier dit resultaat het beste kan worden bereikt. Dat kan ook door goed in de omgeving te zoeken naar oplossingen dichtbij. Maar als er professionele hulp nodig is, wordt dat ook geregeld.'

© Nationale Zorggids