Normal_igz_inspectie_voor_de_gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft verscherpt toezicht ingesteld bij Zorgboerderij Ons Voorland voor de duur van vier maanden. Ons Voorland biedt begeleid wonen aan mensen met een verstandelijke beperking. Op de boerderij is plek voor maximaal zes personen. Dat meldt IGZ. 

Ons Voorland zet bijvoorbeeld medewerkers in die niet goed geschoold zijn voor het werk dat ze doen. Hoewel de inzet en goede wil binnen Ons Voorland aanwezig zijn, ontbreekt het aan voldoende kennis en kunde. Ons Voorland heeft de gevraagde verbeteringen niet goed opgepakt en daarom zet de inspectie ze onder verscherpt toezicht.

Ook zijn de zorgdossiers niet compleet en de geplande acties niet altijd duidelijk. Dat is belangrijk om constant goede zorg te kunnen leveren. Verder zette Zorgboerderij Ons Voorland beperkt in op het werken met relevante richtlijnen en protocollen.

Ons Voorland moet binnen vier maanden de nodige verbeteringen doorvoeren. De inspectie zal Ons Voorland de komende tijd goed blijven volgen. Dit gebeurt onder meer met onaangekondigde inspectiebezoeken. Daarnaast verwacht de inspectie een tussentijds resultaatverslag van de zorgaanbieder. 

Door: Redactie Nationale Zorggids