Normal_geld_briefgeld_munten

Werkgevers zijn er lang niet altijd van op de hoogte dat zij het loon van een zieke werknemer niet hoeven door te betalen als diegene een arbeidsbeperking heeft. Wanneer de werknemer ziek wordt, betaalt het UWV de loonkosten. Bedrijven hebben hierdoor geen hoge kosten door het aannemen van iemand met een arbeidsbeperking. Dit meldt Trouw.

De overheid spreekt van een ‘no-risk-polis’ voor werkgevers, waardoor het aannemen van iemand met een lichamelijke of verstandelijke arbeidsbeperking wordt gestimuleerd. Bij slechts 60 procent van de ziekmeldingen binnen de Wajong doet de werkgever ook daadwerkelijk een beroep op deze regeling. Dit houdt in dat de loonkosten die tijdens de ziekte betaald zouden moeten worden, maar iets vaker dan de helft door het UWV voor rekening worden genomen. Bij de WAO ligt dit aantal slechts op 17 procent.

Volgens het UWV zijn er twee mogelijkheden waarom geen gebruik wordt gemaakt van de regeling. Zo weet een deel van de werkgevers waarschijnlijk niet van de regeling af. Dat is een gemiste kans omdat het juist een financieel voordeel voor de werkgever is om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Nog altijd wachten veel mensen met een beperking op een passende baan. De no-risk-polis kan de financiële zorgen wegnemen en zo meer mensen aan het werk krijgen. “Een andere mogelijke reden van het niet gebruiken, is dat een werkgever bij kort verzuim niet altijd een ziektewetuitkering aanvraagt”, zegt het UWV.

Door: Redactie Nationale Zorggids