Celstraf en boetes voor fraudeurs pgb

Het Openbaar Ministerie (OM) eist celstraffen tot 3 jaar en geldboetes tot 50.000 euro tegen vijf verdachten van fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb’s). Twee bestuurders en drie rechtspersonen worden ervan verwijt een criminele organisatie te zijn die zie schuldig maakte aan verduistering, valsheid in geschrift, witwassen en het niet voeren van een administratie. Het vermoeden is dat de verdachten voor tientallen jongeren met een beperking meer zorg declareerden dan in werkelijkheid werd gegeven. Dit geld belandde in de zakken van de bestuurders of werd gebruikt voor boodschappen en huur van panden, meldt het OM. 

De verdachten waren sinds 2012 bestuurders van een organisatie die huisvesting, begeleiding en dagbesteding bood aan licht verstandelijk beperkten en aan jongeren met een ernstig psychische stoornis met beperkingen. Twee van de verdachten werkten in de bouw, maar moesten vanwege de crisis op zoek naar een nieuwe inkomstenbron en zagen de zorgsector als een gat in de markt.

Criminele organisatie

Eind 2016 startte het onderzoek naar de verdachten. Bij de gemeente Zaanstad kwamen misstanden naar voren op het gebied van kwaliteit van zorg en mogelijke fraude met het pgb. Clienten waren onder druk gezet om bankpassen, pincodes en DigiD-codes in te leveren. Volgens de officier van justitie vormden de verdachten een criminele organisatie, samen met de aan hen gelieerde vennootschappen. Zij inden de volledige pgb’s van kwetsbare clienten terwijl er bijna geen zorg werd geleverd. De bestuurders keerden zichzelf een salaris van 100.000 tot 175.000 euro uit en keerden aan zichzelf een dividend van bijna 1,4 miljoen euro uit.

Valse facturen

De verdachten maakten zich volgens het OM niet alleen schuldig aan verduistering, maar ook aan valsheid in geschrift, witwassen en het niet voeren van een administratie. Ze maakten valse facturen op en misleidden daarmee de zorgkantoren. Ze wasten een deel wit met betalingen aan een andere vennootschap die diensten aan het zorgkantoor zou hebben geleverd. Echter stond er in werkelijkheid geen dienst of prestatie tegenover.
Tegen de verdachte bestuurders eist de officier van justitie gevangenisstraf van 3 jaar. Ook eist deze een beroepsverbod van 6 jaar. 

Door: Nationale Zorggids