Normal_istockphoto-1053564580-612x612

Minister Karien van Gennip van SZW heeft de Cao Gehandicaptenzorg 2021-2024 algemeen verbindend verklaard (AVV). Dit betekent dat alle werkgevers en werknemers in de gehandicaptenzorg onder deze cao-afspraken vallen. Dit meldt Skipr.

Als er afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers en werknemers die botsen met deze cao, worden ze nietig verklaard. Nu gelden de bepalingen in de verplichte cao.

Concurrentie voorkomen

De cao-partijen Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en MEE NL hadden bij de minister aangegeven dat de nieuwe cao voor de gehele sector moest gelden. Zij wilden namelijk de arbeidsvoorwaarden in iedere gehandicaptenzorginstelling gelijk maken en de concurrentie rondom arbeidsvoorwaarden verwijderen.
 
Wanneer een cao niet algemeen verbindend verklaard is, zijn de afspraken hierin alleen van toepassing op instellingen die horen bij werkgeversorganisaties die met het cao bezig zijn. In dit geval zijn dat VGN en MEE NL.

Door: Nationale Zorggids