Senioren mantelzorgers doen al veel in hun vrije tijd voor kinderen en maatschappij

Vandaag kopt de Volkskrant dat de zorg voor ouderen niet te handhaven is, maar volgens Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB, zegt dat senioren mantelzorgers al zoveel doen. Ze helpen bijvoorbeeld hun kinderen als oppasopa- of oma of zijn vrijwilligers in het buurthuis. “Nu stellen dat senioren meer moeten oppakken is wel erg kort door de bocht. Ook het nog meer belasten van de mantelzorger in het verpleeghuis is wel heel makkelijk en doet geen recht aan de realiteit.” Dit meldt KBO-PCOB.

Ook wijst Vanderkaa op het feit dat mantelzorgers, op weg naar het verpleeghuis, zeer betrokken zijn en vaak een intensief proces hebben doorgemaakt waar zij hun geliefden stappen achteruit hebben zien doen. Vanderkaa: “Ouderen en mantelzorgers vragen niet te vroeg om hulp. Als beroep gedaan wordt op het verpleeghuis is dat niet voor niks. Dan zit men vaak al in een heel kwetsbare fase van het leven en is er echt professionele hulp nodig.”

Ondersteuning van mantelzorgers niet altijd op orde bij gemeente

Met de opname in het verpleeghuis breekt ook voor mantelzorgers een kwetsbare periode aan. “Het stellen van eisen over betrokkenheid is wel erg stellig”, aldus Vanderaa. “Zeker als we zien dat gemeenten hun mantelondersteuning niet altijd op orde hebben.”

‘Roep om soberheid’

Het manifest van Hugo Borst, de verontwaardiging van het grote publiek en de brede steun in de politiek kwam er met een reden. Verpleeghuiszorg met mensonterende omstandigheden was er; de beelden lagen er als bewijs. Vanderkaa: “Natuurlijk hebben we te maken met een probleem op de arbeidsmarkt in de zorg. Maar dan verwachten we van de zorgaanbieders meer creativiteit dan de opgeheven armen in de lucht en de roep om soberheid.”

Door: Nationale Zorggids