Hogere studietoelage voor jongeren met een beperking

De hoogte van de studietoeslag voor studenten met een beperking verandert en is vanaf 1 april 2022 in elke gemeente in Nederland hetzelfde. Dit wordt wettelijk bepaald. De gemeente Tilburg loopt hierop vooruit en keert de nieuwe bedragen al uit sinds 1 januari 2022.  Dat meldt gemeente Tilburg.

Sinds 1 januari 2022 ontvangen alle studenten een vast bedrag per leeftijdsgroep: studenten van 18 jaar ontvangen 150 euro per maand, studenten van 19 jaar krijgen 180 euro per maand, studenten van 20 jaar 240 euro per maand en studenten van 21 jaar en ouder krijgen 300 euro per maand.

Werken naast studie

De studiefinanciering vanuit Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is voor de meeste studenten niet voldoende om al hun kosten mee te dekken. Daarom werken veel studenten naast hun studie. Maar voor studenten met een beperking is het vaak niet mogelijk om structureel te werken naast hun studie. Zij hebben daarom eventueel recht op de individuele studietoeslag, aan te vragen bij de gemeente.

Ontving je voor 1 januari 2022 al de individuele studietoeslag? Dan krijg je dit schooljaar (2021/2022) 300 euro per maand. Dat geldt voor iedereen. Het maakt dus niet uit of je 18 jaar bent, of ouder. Dit noemen we de overgangstermijn. De eventuele andere voorwaarden van de nieuwe wettelijke regeling worden later definitief bekend. 

Door: Nationale Zorggids