Jeugdhulporganisatie onder verscherpt toezicht van inspectie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het Robertshuis onder verscherpt toezicht gesteld. Het Robertshuis biedt jeugdhulp op 7 locaties in Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Limburg. De kwaliteit van die jeugdhulp vertoont tekortkomingen. Binnen 6 maanden moet het Robertshuis die tekortkomingen wegnemen, meldt IGJ.

 

Op 21 en 22 juni bracht de inspectie onaangekondigde bezoeken aan drie locaties van het Robertshuis in Noorbeek, Slenaker en Mheer. Als vervolg op eerder toezicht in 2019 en naar aanleiding van een signaal. De inspectie voerde gesprekken met ouders van de jeugdigen die hulp ontvangen van het Robertshuis. Op basis van dit toezicht blijkt dat de jeugdhulp die het Robertshuis biedt niet voldoet aan de eisen voor goede jeugdhulp.

Zo past het Robertshuis vrijheidsbeperkende maatregelen toe. Dit is niet toegestaan in de open jeugdhulp. Ook zijn de dossiers van de cliënten niet compleet en worden incidenten niet altijd goed geregistreerd. Tot slot hebben de medewerkers onvoldoende mogelijkheid om te leren door bijvoorbeeld intervisie en scholing.

Verdere maatregelen

Het Robertshuis moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk 12 maart 2024 voldoen aan de normen voor goede jeugdhulp. Omdat de tekortkomingen overeenkomsten vertonen met zaken die al in 2019 niet op orde waren, volgt de inspectie dit proces nauwgezet tijdens het verscherpt toezicht. Als het nodig is kan de inspectie verdere maatregelen nemen.

Door: ANP