Normal_beperking__handicap__down

Familievereniging Leekerweide was naar de rechter gegaan, nadat gehandicaptenzorgorganisatie de LeekerweideGroep en ouderen- en thuiszorgorganisatie de Wilgaerden zonder toestemming mochten fuseren van de NZa. Het Collega van Beroep heeft dit teruggedraaid. Dit meldt Skipr.

Eerder had de familievereniging bezwaar aangetekend bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), omdat zij gepasseerd werden in het besluit. Dit bezwaar werd door de NZa afgewezen, waarna de familievereniging naar de rechter stapte. 

Betrokkenheid

Volgens Leekerweide waren alleen de cliëntenraad en de ondernemingsraad de belanghebbenden van het besluit, en werd advies van de familievereniging genegeerd. Vervolgens had de NZa hiervoor toestemming gegeven. 
 
In het proces dat daarop volgde oordeelde de rechter dat de NZa de familievereniging niet voldoende bij het proces heeft betrokken en het vormvoorschrift heeft geschonden.

Teruggedraaid

Op grond van dit feit heeft de rechter het goedkeuringsbesluit herroepen “wegens onrechtmatigheid”. “Dit betekent dat er geen goedkeuring is voor de concentratie”, luidt het oordeel. “Die goedkeuring kan ook niet meer worden verleend, omdat het voorafgaand aan de concentratie niet betrekken van de familievereniging bij de concentratieplannen achteraf niet meer kan worden gerepareerd.”

Onduidelijk vervolg

Momenteel is de toekomst van het fusieplan onduidelijk. Terwijl de uitspraak de fusie wel stopzet, wordt er geen uitspraak gedaan “over het al dan niet ongedaan maken van de concentratie”. Ook zal de NZa de fusie niet ver ontmantelen, omdat deze eerder wel is goedgekeurd. 
 
De familievereniging is blij met de uitkomst, maar is zich al aan het voorbereiden op eventuele juridische vervolgstappen. “Immers, voor alle familieverbanden en zorgorganisaties in Nederland is door de nu ontstane jurisprudentie duidelijk geworden dat naast de cliëntenraden en ondernemingsraden ook familieverbanden zorgvuldig betrokken behoren te worden bij fusies en andere concentraties.”
 
Door: Nationale Zorggids / Marian van Reesch