VNG: 'SP-motie voor resultaatgericht beschikken niet uitvoerbaar vóór 2024'

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is het niet mogelijk om gemeenten vanaf 2024 geen Wmo-beschikking zonder tijdsindicatie af te laten geven. Hiermee reageert de organisatie op een motie van de SP. De Tweede Kamer stemt hierover op dinsdag 24 oktober. Gemeenten zouden contracten moeten openbreken en opnieuw aanbestedingen moeten uitzetten als de Kamer akkoord gaat met de motie. Beide handelingen zijn niet haalbaar voor 1 januari 2024. Dit meldt Binnenlands Bestuur.

Demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid liet onlangs weten het wetsvoorstel resultaatgericht beschikken niet in te dienen. Dit betekent voor gemeenten die werkten met resultaatgerichte Wmo-beschikkingen zonder tijdsindicatie voor verrichte werkzaamheden, dat zij hun werkwijze moeten terugdraaien. De motie van SP zou gemeenten dwingen om helemaal geen tijdsindicatie meer af te geven bij deze beschikkingen. Gemeenten zouden met het toepassen hiervan in strijd zijn met de wet.

Contractvoorwaarden

De VNG stelt dat het niet mogelijk is voor gemeenten om lopende contracten open te breken. Soms is dit nog omdat bepaalde contractvoorwaarden bij het aannemen van de motie gewijzigd moeten worden. Lopende beschikkingen waartegen geen bezwaar is ingediend zijn volgens de VNG ook nog eens onherroepelijk. “Zij hoeven pas na het aflopen van de beschikkingstermijn worden aangepast.” De huidige contracten zijn afgesloten in de veronderstelling dat het kabinet resultaat beschikken mogelijk zou maken.

Vage resultaatomschrijvingen

Ieder(in) trok onlangs aan de bel over het resultaatgericht beschikken door gemeenten. In de afgelopen jaren hebben diverse cliëntenorganisaties zich ingezet om de praktijk van ‘resultaatgericht beschikken’ te stoppen. Ze vinden het goed dat staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid het wetsvoorstel heeft ingetrokken. De organisaties waren kritisch over resultaatgericht werken omdat de rechtspositie van cliënten zonder urenindicatie onvoldoende is gewaarborgd, de resultaatomschrijvingen als ‘schoon en leefbaar huis’ te vaag en algemeen blijven en cliënten dan moeten onderhandelen over hoeveel zorg zij krijgen. Tot slot maakt de werkwijze het ook mogelijk voor gemeenten en zorgaanbieders om minder zorg en ondersteuning te bieden. De invoering van resultaatgericht werken gaat vrijwel overal gepaard met bezuinigingen, aldus Ieder(in).

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky