Nationale strategie voor mensen met beperking goedgekeurd

Uiterlijk in 2040 moet de positie van mensen met een beperking overeenkomen met de inhoud van het VN-Verdrag Handicap. Hiervoor is een nationale strategie in het leven geroepen die afgelopen vrijdag is uitgebracht. Dit meldt Rijksoverheid.

De ‘Nationale strategie voor implementatie van het VN-Verdrag Handicap’ heeft als doel om een samenleving tot stand te brengen waarin kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking dezelfde mogelijkheden en ontwikkelingskansen hebben als ieder ander mens. In de strategie staan verschillende doelstellingen die dat voor elkaar moeten krijgen.

Werkagenda Nationale Strategie

Eerst komt er een werkagenda met concrete maatregelen om die doelstellingen te bereiken. Ervaringsdeskundigen, belangenorganisaties en partijen in het veld denken mee over de invulling ervan.
Eind januari trok Ieder(in) nog aan de bel omdat demissionair minister Conny Helder de strategie zou hebben teruggenomen en de implementatie zou uitstellen. Nu is de strategie alsnog goedgekeurd door het kabinet. “Dit betekent een belangrijke stap richting een toegankelijk en inclusieve samenleving”, aldus Ieder(in), die al jaren pleit voor een omvangrijke, brede en structurele aanpak tegen achterstelling en uitsluiting van mensen met een beperking. De belangenorganisatie spreek van een mijlpaal en doorbraak.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky