Normal_geld

Hoewel Nederland van alle Europese landen het meeste geld investeert in de geestelijke gezondheidszorg (ggz), betekent dit niet automatisch dat de kwaliteit van de ggz alleen hierdoor op een hoog niveau is. Dit concludeert onderzoeksbureau Gupta Strategists. Ons land staat in de Europese top als het aankomt op het welzijn van de inwoners maar dit zou mogelijk ook andere oorzaken kunnen hebben zoals sociale cohesie. Dit meldt Skipr. 

Hoewel ons land veel investeert in de ggz-sector, zijn de maatschappelijke kosten die verbonden zijn aan psychische aandoeningen veel lager dan het Europese gemiddelde. Volgens Gupta Stategists is echter niet aan te tonen dat een hoge investering er voor zorgt dat de kwaliteit van de zorg beter is. Ook zegt het onderzoeksbureau dat een investering niet automatisch leidt tot lagere kosten, omdat deze niet in iedere situatie en in ieder land even effectief is.

Sinds 2012 wordt binnen de ggz-sector de kwaliteit van de zorg gemeten. Hoewel dit de eerste jaren nog niet heel consequent gedaan werd, zijn vanaf 2014 de aantallen groot genoeg om vergelijkingen te kunnen maken. De sector maakt gebruik van ROM-instrumenten (routine outcome monitoring) om de kwaliteit in beeld te brengen. Er waren verschillen zichtbaar tussen kleine en grote aanbieders in de geestelijke gezondheidssector. Kleine aanbieders behaalden over het algemeen goede uitkomsten op het gebied van kwaliteit en behandelingskosten. Grote aanbieders behaalden niet altijd dezelfde resultaten.

© Nationale Zorggids