Normal_therapie__psychiater__psychiatrie__psychotherapie__therapeut

Patiënten, zorgverzekeraars en zorgprofessionals hebben onder begeleiding van Akwa - alliantie kwaliteit ggz - vastgesteld wat goede geestelijke gezondheidszorg is en dit verwoordt in verschillende kwaliteitsstandaarden. Zorginstituut Nederland heeft de standaarden getoetst en het merendeel intussen in zijn Register ingeschreven. Daarmee is in één keer helder wat we in Nederland verstaan onder goede geestelijke gezondheidszorg. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

Hoofdlijnenakkoord GGZ

De ontwikkeling van de kwaliteitstandaarden is onderdeel van het Hoofdlijnenakkoord 2019-2022 geestelijke gezondheid, dat in het teken staat van zorg op de juiste plek, terugdringen van de wachttijden, veranderingen op de arbeidsmarkt en verminderen van de regeldruk. Met de nu afgeronde standaarden wordt een groot deel de meest voorkomende psychiatrische aandoeningen gedekt. Denk aan angstklachten, bipolaire stoornissen, depressie of eetstoornissen. Maar bijvoorbeeld ook aan de diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag, een module rond e-health en een standaard voor ouderen met psychische aandoeningen.

Zorginstituut neemt dertig kwaliteitsstandaarden op in het Register

Het Zorginstituut heeft de kwaliteitsstandaarden getoetst en de betrokken partijen daarbij ook gevraagd te onderbouwen welke implicaties de kwaliteitsstandaarden hebben. Daarnaast toetst het Zorginstituut op eventuele substantiële meerkosten die het gevolg kunnen zijn van invoering van een kwaliteitsstandaard. Alle 34 standaarden voldoen aan het toetsingskader van het Zorginstituut. Vier van de 34 standaarden voldoen daarnaast aan de criteria voor eventuele substantiële meerkosten. Dat betekent dat dertig vanaf medio juli 2019 worden opgenomen in het Register. Voor vier kwaliteitsstandaarden wordt mogelijk eerst een budgetimpactanalyse overwogen.

Door: Nationale Zorggids