Zes maanden geen intakes meer bij ggz-instelling De Meander

Omdat de wachttijd bij De Meander - een kliniek voor klinisch herstel bij autisme - is opgelopen naar 3 jaar, is een intakestop ingesteld. GGZ Rivierduinen, waar De Meander onder valt, zegt er alles aan te doen om de behandelduur te verkorten en het herstel van iedereen in behandeling te bespoedigen. Dit meldt Skipr. 

De ggz-instelling is met ketenpartners in gesprek over eventuele doorstroommogelijkheden. Maar in de tussentijd is het niet mogelijk om bij De Meander op intake te gaan. Wel staat de organisatie open voor iedereen die zoekt naar een alternatief.

Verblijf 

Cliënten met autisme die vaak voor andere problemen specialistische behandeling en begeleiding nodig hebben, kunnen bij De Meander in Oegstgeest terecht voor herstelzorg. Dit is verblijfszorg voor mensen die al langer kampen met complexe psychiatrische problemen die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky