Vooral veel gehandicaptenzorginstellingen verwachten rode cijfers

Uit onderzoek van het Waarborgfonds voor de Zorgsector blijkt dat bijna een kwart van de zorginstellingen verwacht in 2023 verlies te hebben gedraaid. Vooral in de sector gehandicaptenzorg zijn er veel instellingen die rode cijfers zien aankomen. Dit meldt Skipr.

Ondanks dat er in het vierde kwartaal een beter resultaat is geboekt dan verwacht, is het gemiddelde exploitatieresultaat relatief laag. De financiële resultaten van zorginstellingen staan volgens het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) onder druk en verwacht 22,5 procent van de zorginstellingen rode cijfers. In de gehandicaptenzorg lijkt de financiële druk het grootst: daar verwacht 32,8 procent van de organisaties een negatief resultaat.

Hoge personeelskosten

Directeur Theo van Uum van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) trok hierover eerder al aan de bel. De sector kampt met een hoog ziekteverzuim en door inflatie, een nieuw cao en niet-kostendekkende tarieven voor VG-7 zijn de kosten flink gestegen.

In alle onderzocht sectoren (gehandicaptenzorg, ouderenzorg, ggz en ziekenhuizen) zijn de stijgende loonkosten de oorzaak van het verlies. Ze merken allen de effecten van de nieuwe cao, moeten duur extern personeel inhuren en hebben allemaal te maken met een hoog ziekteverzuim.

Relatief beperkt positief resultaat voor 2024

Zorginstellingen hebben voor dit jaar een relatief beperkt positief resultaat begroot. 9,5 procent van de organisaties gaat ook voor 2024 uit van een negatief resultaat.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky