Verkennend gesprek ggz pas in 2025 bekostigd

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) ging ervan uit dat het verkennend gesprek vanaf 2023 bekostigd zou worden vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA), maar dat blijkt niet mogelijk. Transformatiegelden kunnen volgens demissionair minister Conny Helder voor Langdurige Zorg niet worden ingezet voor patiëntgebonden zorg. Wel heeft ze kunnen regelen dat zorgaanbieders voor 2024 gebruik kunnen maken van een bestaande facultatieve prestatie in het zorgprestatiemodel. Vanaf 2025 komt er een aparte prestatie voor het verkennend gesprek in de ggz. Dit meldt Skipr. 

GGz Breburg werkt sinds 2 jaar met verkennende gesprekken, waarbij het samen met de hulpvrager onderzoekt wat de vraag precies is en welke hulp het meest noodzakelijk is. Inmiddels heeft de ggz-instelling 3.500 verkennende gesprekken gehouden. Een kwart van de hulpvragers bleek geen ggz nodig te hebben, maar behoefte te hebben aan schuldhulpverlening, buurthuisactiviteiten of steun uit het sociaal domein.

Wachttijden ggz aanpakken

Het doel van het verkennend gesprek is om de wachttijdproblemen in de ggz aan te pakken, en daar lijkt GGz Breburg met deze resultaten in te slagen. Meer dan de helft van de hulpvragers kreeg succesvol hulp binnen het kortdurende aanbod van het Mentale Gezondheidscentrum en slechts 12 procent had hulp in een expertisecentrum nodig.

Betaaltitel verkennend gesprek per 2025

Helder noemt het verkennend gesprek een belangrijk instrument en een mooi voorbeeld van passende zorg, maar er is nog geen betaaltitel voor. GGz Breburg vreest de werkwijze te moeten terugdraaien als deze er niet snel komt. Voor 2024 is nu geregeld dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars een bestaande facultatieve prestatie kunnen gebruiken, waarvoor zij gezamenlijk een aanvraag moeten doen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De demissionair minister wil ervoor zorgen dat er in 2025 een aparte prestatie is voor het verkennend gesprek. De NZa stuurt hier daar binnenkort advies over. “Ik span me maximaal in om – in overleg met de veldpartijen – zo snel mogelijk alle benodigde stappen te zetten voor de bekostiging met een aparte prestatie van de ggz-professional in het verkennend gesprek per 2025.”

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky