Leger des Heils grijpt niet in bij misstanden op zorgboerderij in Wekerom

Het Leger des Heils krijgt al ruim 13 jaar meldingen binnen van pleegkinderen, hun ouders en betrokken zorgprofessionals over misstanden op zorgboerderij United Souls in Wekerom, maar neemt geen actie. Dit meldt Omroep Gelderland.

United Souls vangt kinderen met autisme en andere kwetsbaarheden op, voor dagbesteding en therapie of in het gezinshuis. Onlangs berichtten Omroep Gelderland en Omroep Brabant over de Gelderse zorgboerderij die deze kinderen stiekem meeneemt naar bevrijdings- en genezingsdiensten. Ze worden blootgesteld aan uitdrijvingen en religieuze manipulatie. Maar er speelt nog veel meer en dat gebeurt al jarenlang.

Extreme geloofsovertuigingen

Kinderen op de zorgboerderij worden geslagen en leven in onhygiënische omstandigheden. Ze krijgen weinig te eten en nauwelijks persoonlijke verzorging. Op dit moment woont nog slechts één kindje in het gezinshuis van United Souls: de 8-jarige Lize. Haar moeder is niet gelovig, maar de gezinsouder wel. En zij dringt extreme geloofsovertuigingen op aan het jonge meisje. Volgens moeder Angelique heeft haar dochter ooit gezegd dat ‘de lieve Heer haar komt ophalen'. “Dan kom ik in de hemel en jij in de hel.” Angelique probeert haar er sinds 2021 al weg te krijgen, maar omdat het meisje uit huis is geplaatst, is het Leger des Heils verantwoordelijk voor haar. Het probleem is: de tak Jeugdbescherming en Reclassering grijpt niet in.

Veilig Thuis

Het meisje wordt geslagen, maar ondanks dat het Leger des Heils hiervan op de hoogte is, gebeurt er niks. Veilig Thuis krijgt in 2022 een melding over de situatie. Deze is afkomstig van het buurtteam van de gemeente Utrecht die erbij betrokken is. In de brief laten professionals weten dat de zorg voor Lize op United Souls de plank volledig misslaat en dat het Leger des Heils zorgen van de moeder in de wind slaat. Het buurtteam vindt ook dat Lize er weg moet, maar ook met deze melding doet het Leger des Heils niets. Lector Residentiële Jeugdzorg Peer van der Helm zegt dat de organisatie een stevig vermoeden van kindermishandeling altijd moet onderzoeken. En dat is niet gebeurd.

Telefoon getraceerd

Een 15-jarige jongen die ook op de zorgboerderij verbleef, schrijft zelf een klachtenbrief aan de onafhankelijke klachtencommissie van het Leger des Heils. Hij wil er weg, omdat hij geen eigen mening mag hebben over het geloof, zijn telefoon wordt getraceerd en zijn berichten onder strenge controle staan. Zijn voogd van Leger des Heils neemt de klachten serieus en zegt toe een nieuwe plek voor hem te vinden. Uiteindelijk blijft het stil en krabbelt de organisatie terug. “Daar hebben ze niet aan hun zorgplicht voldaan”, aldus Van der Helm. Gelukkig lukt het de jongen om er zelf weg te komen en vanaf een onbekend adres een overplaatsing af te dwingen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky