Normal_handicap__rolstoel__kind__speciaal_onderwijs__beperking

Het is slecht gesteld met de (toegang tot) zorg en ondersteuning voor jeugd met een beperking. Gezinnen staan hierdoor steeds verder onder druk. In een brief aan de Tweede Kamer doen Ieder(in) en Per Saldo een oproep om vaart te maken en de belangrijkste knelpunten aan te pakken. Dit meldt Ieder(in). 

Op 23 november besprak de Tweede Kamer de jeugdzorg. Daarbij werd ook gesproken over jeugd met een levenslange beperking, chronische ziekte of ontwikkelingsstoornis. Ieder(in) ziet al lange tijd dat deskundigheid mist bij de toegang en het beoordelen van hun hulpvragen. Er ligt te veel nadruk op ‘eigen kracht’ en diverse gemeenten ontmoedigen het persoonsgebonden budget (pgb). Ook laten veel gemeenten bewust na om respijtzorg aan te bieden. Dat leidt op grote schaal tot onvoldoende of niet passende ondersteuning van gezinnen met een kind met een beperking, aldus Ieder(in).

Passende jeugdhulp

Om de toegang tot zorg en ondersteuning te verbeteren, zou er zo snel mogelijk een afwegingskader – een passende regeling – ontwikkeld moeten worden voor jeugd met een levenslange en levensbrede beperking. Overleggen hierover worden steeds vooruit geschoven. Ondertussen is het onmogelijk om nog dit jaar een afwegingskader gereed te hebben. Per Saldo en Ieder(in) vragen staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid met klem om voor het voorjaarsreces in februari alsnog met een afwegingskader te komen.

Eigen kracht

Ook zou de term ‘eigen kracht’ in de Jeugdwet voor ouders van kinderen met een levenslange, levensbrede beperking beter ingevuld moeten worden. In de praktijk zien de organisaties namelijk dat ouders en mantelzorgers overvraagd en overbelast worden. Passende hulp blijft uit en in veel gezinnen ontstaan crisissituaties.

Steeds grotere financiële druk 

Tegelijk met deze zorgdruk wordt er een steeds grotere financiële druk gelegd bij de ouders. Zo ontmoedigen een groeiend aantal gemeenten de inzet van het persoonsgebonden budget door allerlei extra regels en voorwaarden. Ook als zorg in natura niet voldoet en veel ouders met behulp van een pgb de zorg en ondersteuning wel beter rondkrijgen. Van de staatssecretaris willen Per Saldo en Ieder(in) horen hoe pgb’s kunnen worden ingezet zonder ouders stuk lopen op allerlei belemmeringen.

Door: Nationale Zorggids