Gesloten jeugdzorginstellingen leggen tienermeisjes illegaal anticonceptie op

Meisjes die in een gesloten instelling wonen, moeten soms verplicht anticonceptie nemen, zonder dat een rechter hiervoor goedkeuring heeft gekregen. Pointer deed onderzoek naar verplichte anticonceptie in JeugdzorgPlus-instellingen, waar jongeren wonen voor wie de kinderrechter een machtiging gesloten jeugdhulp afgeeft. Dit meldt Pointer.

Kinderen en jongeren in de gesloten jeugdzorg hebben onder meer te maken gehad met huiselijk geweld, seksueel misbruik of loverboys. In de instellingen zitten dus meisjes die erbuiten al te maken hebben gehad met schending van hun lichamelijke integriteit. Door ze in de instelling te dwingen tot anticonceptie, gebeurt dat nogmaals. Een van de vrouwen die Pointer spreekt zegt dat ze zo gewend was dat dingen voor haar werden bepaald, dat nee zeggen tegen anticonceptie geen optie was.

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Bij binnenkomst krijgen ze meteen de keuze: pil, implanon of spiraal. Anticonceptie wordt vervolgens ook als voorwaarde gesteld om op verlof te mogen. Bij instelling Almata stelde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een rapport hierover op. De inspectie verwachtte van de JeugdzorgPlus dat het terughoudend omging met vrijheidsbeperkende maatregelen. “Verplichte anticonceptie mag nooit ingezet worden als standaard maatregel voor alle bewoners.”

Wvggz

Sinds de invoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) mogen jeugdzorginstellingen niet buiten de rechter om verplichte anticonceptie opleggen. Volgens universitair hoofddocent André den Exter gaat het om een vergaande beslissingen die instellingen nemen. Rechters moeten ervan overtuigd zijn dat verplichte anticonceptie de enige optie is, voordat de maatregel wordt opgelegd. Volgens de vrouwen die Pointer sprak, is dit nooit via de rechter gegaan. En dat is illegaal, stelt Den Exter.

Door: Nationale Zorggids