Normal_plenaire_zaal_eerste_kamer

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wijziging van de Wet Basisregistratie personen (BRP). Hierdoor wordt het mogelijk om levenloos geboren kinderen in de basisregistratie op te nemen. Dit geldt ook voor kinderen waarvoor een Nederlandse akte is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het moment van de aangifte niet in leven was. Ouders kunnen vanaf maandag 4 februari 2019 een verzoek kunnen indienen om hun levenloos geboren kind in de BRP op te nemen. Dit meldt Rijksoverheid. 

Deze wetswijziging komt voort uit een petitie van ouders die het als een groot emotioneel gemis zien en als feitelijk onjuist ervaren dat hun levenloos geboren kind niet in de basisregistratie voorkomt. Met deze registratie worden deze kinderen zichtbaar voor de ouders via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP. Daarnaast heeft alleen de ambtenaar van de Burgerlijke Stand inzage in deze registratie. Andere overheidsinstanties ontvangen geen gegevens over een levenloos geboren kind.

Verzoek alleen zelf indienen 

Wie een verzoek tot registratie van een kind in de BRP wil doen, kan dat alleen voor zichzelf doen. Omdat het een uiterst persoonlijk verzoek is, kan dit verzoek niet namens een partner gedaan worden. Wanneer de geboorte heeft plaatsgevonden is niet relevant voor de inschrijving, net als de duur van de zwangerschap. Het verzoek mag alleen gedaan wonen als iemand op het moment van de geboorte in Nederland woonde en stond ingeschreven in de BRP. Voor in Nederland levenloos geboren kinderen geldt dat er een akte van geboorte (levenloos) van de burgerlijke stand nodig is om de registratie te kunnen doen.

Zodra het mogelijk is om een levenloos geboren kind te laten registreren, volgt hier meer informatie. Zoals welke documenten nodig zijn en of het in specifieke situaties alsnog mogelijk is om een kind te laten registeren. 

Door: Redactie Nationale Zorggids