Normal_baby_meisje

In 2018 groeide de bevolking, net als voorgaande jaren, vooral in de Randstad. De vier grootste steden kregen er de meeste inwoners bij. Ook in Noord-Brabant groeide de bevolking sterk. De groei was relatief het sterkt in de kleinere gemeenten rondom de grote steden. Dit meldt CBS. 

Amsterdam kreeg er in 2018 van alle Nederlanders de meeste inwoners bij, bijna tienduizend. In Den Haag nam het aantal inwoners toe met ruim zesduizend, in Rotterdam met 5.500 en in Utrecht met vijfduizend. In alle vier de grote steden werden meer baby’s geboren dan er mensen overleden, en vestigden zich meer mensen dan er vertrokken.

Bevolkingskrimp in Noord-Nederland en Limburg

In 2018 is het aantal inwoners afgenomen in 74 van de 380 gemeenten. Gemeenten waar het aantal inwoners daalt liggen voornamelijk in de provincies Groningen, Friesland en Limburg. Ook in de Achterhoek, Zeeland en de Kop van Noord-Holland hebben sommige gemeenten te maken met bevolkingskrimp. Dit kwam deels door het verdwijnen van asielzoekerscentra in enkele gemeenten. Maar in vrijwel alle gemeenten waar de bevolking krimpt, overlijden jaarlijks meer mensen dan dat er baby’s worden geboren. Dit heeft te maken met de mate van vergrijzing van de bevolking. Aan de randen van Nederland wonen relatief veel ouderen.

Door: Redactie Nationale Zorggids