Normal_kov_kinderopvang

In de periode van maart tot en met juni 2020 is door de kinderopvangorganisaties een grote inspanning geleverd om, in een uiterst moeilijke situatie, noodopvang voor jonge kinderen van ouders in cruciale beroepen te organiseren en bij te dragen aan de opvang van kwetsbare kinderen. Nu met de tweede coronagolf rijst de vraag: hoe gaan we dit nu oplossen? Dit meldt Veranderingen Kinderopvang. 

Op dit moment lopen kinderopvangorganisaties aan tegen de effecten van het stijgende aantal coronabesmettingen. Omdat het snel testen van medewerkers met ziekteverschijnselen niet altijd mogelijk is, is het belangrijkste effect een lokaal, tijdelijk tekort aan pedagogisch medewerkers. Het opvangen van dit tekort met voldoende geschoolde en bekende medewerkers is op korte termijn niet in alle situaties mogelijk. In dat licht hebben houders opgeroepen in het toezicht en handhaving rekening te houden met de bijzondere omstandigheden.

Gezamenlijk verantwoordelijk

Gemeenten en GGD’s, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor toezicht en handhaving in het kader van de Wet Kinderopvang, zien de ontwikkeling ook en zij willen hier rekening mee houden. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en GGD GHOR NL benadrukken gezamenlijk dat het belangrijk is om bij het uitvoeren van toezicht en handhaving de uitzonderlijke situatie als gevolg van corona goed mee te wegen en daarom maatwerk te leveren en een eventuele overtreding in dat licht te bezien.

Waarborgen

Het uitgangspunt blijft dat er, ook in deze coronatijd, sprake moet zijn van verantwoorde kinderopvang, stelt Veranderingen Kinderopvang van het ministerie van SZW. Alleen samen kan ervoor gezorgd worden dat goede kinderopvang ook in deze tijd doorgang kan vinden. Gemeenten kunnen op het VNG-forum toezicht en handhaving kinderopvang terecht voor meer informatie. GGD’en kunnen terecht op Kennisnet van GGD GHOR Nederland.

Door: Nationale Zorggids