Normal_rss_entry-279600

Oppositiepartijen willen dat notulen van een of meer ministerraden waarin werd gesproken over de toeslagenaffaire (deels) openbaar worden gemaakt. Het gaat in ieder geval om de ministerraad van 15 november 2019. Aanleiding is berichtgeving van RTL Nieuws woensdag dat het kabinet in die vergadering de afspraak maakte dat er géén volledige tijdlijn openbaar zou worden gemaakt van de toeslagenaffaire. Dit terwijl de Kamer hierom had gevraagd.

"Dit is wel explosief", zegt SP-Kamerlid Renske Leijten, die zich in de affaire vastbeet. Haar fractievoorzitter Lilian Marijnissen stelt dat uit de toeslagenaffaire, en eerdere crises zoals de bonnetjesaffaire is gebleken, dat "de waarheid voor deze minister-president pas een optie is en de leugen pas een probleem als kritische Kamerleden of kritische journalisten ermee voor de dag komen". Dit is volgens haar precies de reden dat de SP niet in een kabinet wil met "deze liegende premier".

Het verzoek van de SP kan rekenen op steun van PVV-leider Geert Wilders. Hij wil "snel een debat en alle notulen van de ministerraad van 2019 hierover openbaar. Desnoods komende weken alle ministers ook onder ede horen. Doorbijten nu. Hier mag Rutte cs niet mee wegkomen!", twittert hij.

Staatsgeheim

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer wil dat het deel van de aantekeningen naar buiten komt waarin deze afspraak over de tijdlijn zou worden opgetekend. Notulen van de ministerraad zijn staatsgeheim. "Ik weet niet wat er verder nog is besproken", zegt Nijboer.

Ook DENK-leider Farid Azarkan eist opheldering. Hij vraagt om een spoeddebat. "Hoe hardleers kan je zijn. De Kamer - en daarmee de slachtoffers van de toeslagenaffaire - hebben recht op alle informatie. Hoe haalde het kabinet het in het hoofd om doelbewust informatie achter te houden."

Ondermijning

De BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas twittert: "Actieve herinnering of niet.... als deze notulen van de ministerraad er blijken te zijn, dan kan geen van de aanwezigen bij die overleggen met goed fatsoen nog een functie bij de overheid innemen. Dit is ondermijning van de democratie."

RTL Nieuws sprak met bronnen die toegang hebben gehad in notulen van de wekelijkse ministerraden in 2019. Daaruit komt naar voren dat in het kabinet meerdere keren werd geklaagd over kritische Kamerleden, zoals CDA'er Pieter Omtzigt, die zich hadden vastgebeten in de affaire. Ministers vonden dat Kamerleden het kabinet moesten steunen.

Door: ANP