Meerderheid Kamer wil af van adoptie kinderen uit buitenland

Adoptie van kinderen uit het buitenland moet op termijn niet meer plaatsvinden, vindt de Tweede Kamer. Een voorstel van de SP hiertoe haalde dinsdag een meerderheid. De motie verzoekt het kabinet om met een nieuw plan te komen waarin de zogeheten interlandelijke adoptie "op zorgvuldige wijze" wordt afgebouwd.

Demissionair minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) had de motie eerder ontraden. Hij wil juist een nieuw stelsel voor adoptie oprichten waarin een centrale organisatie een grote rol zou krijgen bij de bemiddeling. Bovendien zouden de adopties nog maar vanuit negen landen mogelijk zijn.

Een beperking in landen geldt al enkele jaren. In 2021 zette het toenmalige kabinet alle buitenlandse adopties stop. Aanleiding daarvoor was een uiterst kritisch rapport over misstanden bij adoptie sinds tientallen jaren. De problemen zouden nog steeds kunnen voorkomen, zodat alle adopties meteen werden stopgezet. Weerwind besloot eind 2022 om adopties uit het buitenland weer beperkt toe te staan.

Voorstanders van het voorstel van SP'er Michiel van Nispen waren VVD, PVV, BBB, CU, PvdD, FVD en JA21.

Door: ANP