Normal_pexels-pavel-danilyuk-7317664

In week 19, van 10 tot en met 16 mei, overleden naar schatting 2.950 mensen. Dat zijn ongeveer honderd sterfgevallen meer dan verwacht voor deze periode, maar iets minder dan in de week ervoor. Toen overleden er 2.974 mensen. Vorige week kwamen vooral meer mensen jonger dan 80 jaar te overlijden. De sterfte onder Wlz-zorggebruikers is lager dan verwacht. Dit meldt het CBS. 

Van week 39 van 2020 tot en met week 6 van 2021 was de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. Tot aan week 3 was er oversterfte. In de weken erna was daar geen sprake meer van en schommelde de sterfte rond de verwachte aantallen voor die periode. De schatting in week 19 ligt ongeveer honderd sterfgevallen boven de verwachting en binnen het interval van gewoonlijke fluctuaties (op basis van de schatting is er dus geen oversterfte). Het RIVM registreerde 69 overleden coronapatiënten in week 19.

Sterfte bij Wlz-zorggebruikers lager dan verwacht

De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg is op basis van de schatting afgenomen in week 19. Sinds week 8 ligt de sterfte steeds onder de verwachte sterfte. De sterfte onder de overige bevolking nam iets af in week 19 en ligt ongeveer 150 boven het verwachte niveau. Sinds week 14 is er sprake van oversterfte in de overige bevolking.

Er overleden in week 19 bijna 1.000 Wlz-zorggebruikers, zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen. In de overige bevolking overleden ongeveer 1.950 mensen.

Sterfte onder 65- tot 80-jarigen gedaald

De sterfte onder mensen van 65 tot 80 jaar liet vanaf week 9 een stijgende trend zien, in week 17 begon een daling. Vanaf week 13 was er oversterfte in deze leeftijdsgroep. Op basis van de schatting is er in week 19 geen sprake meer van oversterfte, maar de sterfte onder 65 tot 80-jarigen ligt nog wel iets hoger dan verwacht. Er overleden ruim 900 mensen van 65 tot 80 jaar in die week.

Onder mensen jonger dan 65 jaar is er in week 19 oversterfte, net als in eerdere weken het geval was. Er overleden ruim 450 mensen jonger dan 65 jaar, bijna 100 meer dan verwacht.

De sterfte onder mensen van 80 jaar en ouder is net iets lager dan de verwachte sterfte in week 19. Er overleden naar schatting ruim 1 550 mensen van 80 jaar of ouder. Sinds week 6 ligt de sterfte in deze leeftijdsgroep onder de verwachte sterfte.

Door: Nationale Zorggids