Normal_normal_dokter__arts__stethoscoop

Het instroomadvies voor de opleiding specialist ouderengeneeskunde is door het Capaciteitsorgaan verhoogd. Niet 260 maar 305 specialisten per jaar zouden tussen 2024 en 2027 moeten instromen. Dat is nodig omdat het aantal kwetsbare ouderen toeneemt én aan de andere kant het aantal specialisten wegens pensioengerechtigde leeftijd afneemt. Dit meldt Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde. 

Hoewel het huidige instroomadvies van 260 per jaar niet wordt gehaald, wordt het toch verhoogd. Om ervoor te zorgen dat dit wel gebeurt, is het belangrijk om voor de opleiding te werven. De lobby voor een vast coschap zou hieraan kunnen bijdragen, zegt Verenso. Ook moet het werken als specialist ouderengeneeskunde aantrekkelijker gemaakt worden en is goede en verantwoorde taakherschikking nodig. 

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky