Normal_doctor-and-the-patient-2022-02-02-04-52-21-utc-min__1_

Afgelopen dinsdag vond er in honderd ziekenhuizen in Europa, waaronder het LUMC, een studie plaats waarbij in 24 uur tijd alle patiënten van 65 jaar en ouder op de Spoedeisende Hulp worden onderzocht: de Frailty in European Emergency Departments (FEED-study). Van elke patiënt van 65 jaar en ouder wordt de kwetsbaarheid geregistreerd. Dit meldt het LUMC.

Woont deze persoon nog zelfstandig? Heeft hij of zij hulp nodig? Maakt deze patiënt gebruik van bijvoorbeeld een rollator? De ene persoon is superfit en de andere is geheel of gedeeltelijk afhankelijk van de zorg van anderen. Dit bepaalt hoeveel invloed een acute ziekte heeft, zoals een infectie waarvoor een ziekenhuisopname nodig is.
 
Fitte ouderen herstellen veel sneller en bereiken meestal weer hun oude zelfstandigheid. Kwetsbare ouderen liggen vaak veel langer in het ziekenhuis en moeten hierna nog naar een herstelplek om te revalideren. Waarbij het niet zeker is dat het eerdere niveau van functioneren weer volledig wordt behaald.

Inventariseren

De FEED-studie heeft als doel in heel Europa te inventariseren wat voor oudere patiënten er op een gemiddelde dag, avond en nacht naar de Spoedeisende Hulp komen. Ook wordt bekeken welke kwetsbaarheidsinstrumenten worden gebruikt op welke Spoedeisende Hulp. Zo wordt in het LUMC sinds een aantal jaar de APOP-screener gebruikt. Hier worden 9 vragen gesteld aan de oudere patiënt. Op basis hiervan wordt een persoonlijk risico berekend op onder andere achteruitgang in zelfstandigheid en cognitie of de kans op overlijden in de komende drie maanden.
 
Met behulp van deze score kan het SEH-team bij ‘hoog risico patiënten’ extra maatregelen inzetten, zoals een vlotte opname in het ziekenhuis als nodig, uitplaatsing naar een verpleeghuis, het betrekken van het ouderengeneeskundig team of een goede overdracht naar de huisarts als de patiënt niet wordt opgenomen.
 
Door: Nationale Zorggids